||

ZEBRANIE OSP

Zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Słaboszów odbyły się w dniach 11-12  marca 2023 oraz 18- 19 marca 2023 r. Harmonogram zebrań ustalono na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych RP w Słaboszowie w dniu 13 lutego 2023 roku. Zebrania odbywały się przy  dobrej frekwencji strażaków, w atmosferze wzajemnego zrozumienia, integracji i współpracy. Zarządy OSP otrzymały absolutorium za okres sprawozdawczy.  Osoby zaproszone uczestniczące w  zebraniach to:

1. mł. bryg. Michał Majda – Komendant Powiatowy PSP w Miechowie

2. mł. bryg. Mariusz Idzik –  Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie

3. mł. bryg. Andrzej Krzykawski – Dyżurny Komenda Powiatowa PSP w Miechowie

4.  st. kap. Marcin Kruszec – Dyżurny Komendy Powiatowej PSP Miechów

5. st. asp.  Sebastian Kita – Komenda Powiatowa PSP w Miechowie

6. Pan Paweł Osikowski – Wicestarosta Powiatu Miechowskiego

7. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów

8. Pani Agnieszka Kućmierz – Z-ca Wójta Gminy Słaboszów

9. Pan Jerzy Pilawski – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie.

10. Dh Marek Drożdż – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP  RP w Słaboszowie.

11. Dh Zbigniew Lis – Komendant Gminny OSP.

oraz Radni Rady Gminy Słaboszów, Sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia funkcjonujące na terenie gminy.

Ważniejsze zagadnienia omawiane podczas zebrań sprawozdawczych w OSP  to:

– realizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r.

– badania oraz szkolenie podstawowe strażak – ratownik,

– doposażenie w odzież ochronną jednostek będących w KRSG,

– kalendarz imprez programowych na 2023 r.

Oprócz tematyki strażackiej na zebraniach poruszane były zadania inwestycyjne związane

z realizacja  budżetu na rok 2023 .