2021-08-11


Urząd Gminy w Słaboszowie zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia:

Zadanie 1: Odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Słaboszów.

Zadanie 2: Demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Słaboszów.

wzór umowy azbest.doc

Zapytanie ofertowe – azbest.pdf

Skip to content