2017-04-05


                                                                              Słaboszów dnia 27.03.2017r.

 Znak:ROŚI.6845.1.2016

INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego przetargu

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24.03 2017r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony trzeci  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kropidło oznaczona jako część  działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego, objętej  Księgą Wieczystą KW nr 40684 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie. Do przetargu  został dopuszczony: Regionalny Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej  ,,POLSUS ” z siedzibą w Krakowie, adres  30-011 Kraków, Plac Szczepański 8, który to  wpłacił wadium w terminie i wysokości określonej ogłoszeniem o przetargu. Wywoławcza miesięczna wysokość  czynszu dzierżawnego do przetargu wynosiła 210 zł plus 23% podatek Vat. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Dzierżawcą w/w nieruchomości  został: Regionalny Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej ,,POLSUS ” z siedzibą w Krakowie, adres  30-011 Kraków, Plac  Szczepański 8, za kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego w wysokości  212,10 zł plus podatek VAT.

 

                                                          WÓJT GMINY

                                                       /-/ Marta Vozsnak

 

Skip to content