2016-04-29


 

Słaboszów dnia 29.04.2016 r.

Znak:ROŚI.7151.1.2016

INFORMACJA

o wyniku przeprowadzonego przetargu

Wójt Gminy Słaboszów

 

podaje do publicznej wiadomości że w dniu 21 kwietnia  2016 r. w Urzędzie Gminy w Słaboszowie został  przeprowadzony  przetarg  ustny  nieograniczony na wynajem  lokalu użytkowego , składającego się z czterech pomieszczeń o  łącznej powierzchni użytkowej  85,04 m2 znajdującego się w budynku komunalnym nr 54 (remiza  OSP) w Kalinie Wielkiej  usytuowanym na działce nr.92/1 o powierzchni 0,1300 ha objętej księgą wieczystą KW 40686 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie która to nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami. Lokal został  przeznaczony do wynajmu na okres trzech lat z przeznaczeniem na  działalność handlową  sklep spożywczo-przemysłowy.

Do przetargu zostały dopuszczone trzy osoby które wpłaciły wadium w terminie .Osób niedopuszczonych  do przetargu nie  było .Kwota wywoławcza miesięcznego czynszu najmu do przetargu wynosiła 8,90 zł za 1 m² plus 23% podatek VAT . Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. W wyniku przetargu jako  kandydata na Najemcę  lokalu  użytkowego , składającego  się z czterech pomieszczeń o  łącznej powierzchni użytkowej  85,04 m2 znajdującego  się w budynku komunalnym nr 54 (remiza  OSP) w Kalinie Wielkiej  usytuowanym na działce nr 92/1 o powierzchni 0,1300 ha  , ustalono Pana Jakuba  Bełtowicz   za kwotę miesięcznego czynszu najmu w wysokości  18,50 zł za 1m ² plus 23% podatek VAT .

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsank

Skip to content