||

Zapytanie ofertowe ROŚI.041.17.2023

Gmina Słaboszów zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: „Przygotowanie Programu Funcjonalno-Użytkowego dla zadania „Modernizacja systemu wodociągowego w gminie Słaboszów”.