2022-05-19


Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0049/18

ZARZĄDZENIE NR 17 / 2022

z dnia 18.05.2022r.

Zarzadzenie_komisja_Słaboszów_22.doc

Skip to content