2021-07-09


W załączeniu zamiesza się ofertę na usługę rozeznanie rynku dot. pełnienia funkcji specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb w ramach projektu „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”.

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Słaboszowie

Ilona Zegadło

Formularz_oferty.pdf

Rozeznanie_specjalista_.pdf

Skip to content