2018-09-26


KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019R.

Uprzejmie informuję, że rozpoczęły się  konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.

W związku z tym zapraszam organizacje pozarządowe z terenu Gminy Słaboszów oraz podmioty wymienione wyżej do wyrażenia opinii i uwag o projekcie, który zamieszczamy poniżej.

Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Słaboszów pokój nr 13, lub pobrać ze strony www.slaboszow.pl-BIP.

Termin zgłaszania uwag i propozycji do projektu upływa 15 października 2018r.

Pliki do pobrania :

1.Projekt rocznego Programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.

2.Formularz zgłoszenia uwag.

Wójt Gminy
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content