2019-11-07


Intensyfikacja działań mających na celu poprawę stanu środowiska, to wspólne wyzwanie dla wszystkich samorządów. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego określa obowiązki i zadania wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta m.in. w zakresie sprawowania kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska. 

Ochrona Powietrza.pdf

Skip to content