2019-11-15


powinny być  wdrożone w sytuacjach wprowadzenia 1,2 i 3 stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Komunikaty o wprowadzeniu 1 stopnia będą publikowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego: https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty

Ryzyko przekroczenia poziomu informowania oraz poziomu alarmowania ustalane jest przez GIOŚ na podstawie prognoz dostępnych pod adresem internetowym: http://powietrze.gios.gov.pl/pip/airPollution?woj=malopolskie

Komunikaty o wprowadzeniu 2 i 3 stopnia będą przekazywane przez WCZK do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz publikowane są w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), które są dostępne na stronie internetowej: https://komunikaty.tvp.pl/komunikaty/malopolskie/ogolne. Dodatkowym źródłem informacji o komunikatach w przypadku 2 i 3 stopnia będzie strona Urzędu Marszałkowskiego: https://powietrze.malopolska.pl/komunikaty

Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego są odpowiedzialne za przekazanie informacji o wprowadzaniu 2 i 3 stopnia zagrożenia do gmin, placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek ochrony zdrowia.

Gminy odpowiadają m.in. za przygotowanie i aktualizację listy kontaktów do podmiotów i instytucji, które powinny być powiadamiane przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego o wprowadzaniu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

zał. pismo_zmiany_alarmowania_8 11.pdf

Skip to content