2015-07-15


Informacja na temat odnawialnych źródeł energii

Odnawialne źródła energii –  to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie.

Korzystając z energii słonecznej nie wytwarzamy szkodliwych substancji przedostających się do środowiska. Ponadto warto wspomnieć o korzyściach materialnych płynących z tego rodzaju innowacyjnych rozwiązań. Energia pozyskiwana w ten sposób jest w wielu wypadkach darmowa. Najczęściej głównym kosztem jest zakup odpowiedniego sprzętu i jego instalacja. Coraz częściej ludzie decydują się na zakup np. kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła z powodów ekonomicznych. Korzystając z odnawialnych źródeł energii w znaczący sposób przyczyniamy się do redukcji zanieczyszczenia środowiska i poprawy komfortu życia. Przyszłość jawi się nam w postaci drożejących paliw takich jak węgiel, gaz, energia elektryczna, wszystkie te podwyżki sprawiają, że instalacje te staną się standardem dla nas, dlatego warto tą technologią zainteresować się już dziś. Nowa perspektywa finansowania Funduszy Europejskich 2014-2020 daje szansę na pozyskanie dofinansowania w tym zakresie.    
                                                 

Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne są to urządzenia sektora energetyki odnawialnej służące do przemiany energii promieniowania słonecznego w ciepło. Właściwie zaprojektowana i zamontowana instalacja powinna w polskich warunkach klimatycznych zaspokoić ok. 60% rocznego zapotrzebowania na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej i tym samym znacznie obniżyć koszty energii. W okresie przejściowym (wiosna, jesień) dogrzewanie pomieszczeń może stanowić znaczniejszy wkład energetyczny. Szacuje się, że przy pomocy instalacji słonecznej można pokryć do 30% rocznego zapotrzebowania na ciepło do dogrzewania pomieszczeń.
                                     

Fotowoltaika (panele fotowoltaiczne)

Panele fotowoltaiczne przekształcają światło w energię elektryczną. Będąc świadomym, że prąd elektryczny kosztuje coraz to większe pieniądze, instalacje te są w stanie przynieść swoim właścicielom wymierne oszczędności w domowym budżecie. Panele fotowoltaiczne, nazywane też bateriami słonecznymi, są często mylone z kolektorami słonecznymi. Tymczasem działają zupełnie inaczej i całkiem inne jest ich przeznaczenie. Nie podgrzewają wody jak kolektory, tylko przekształcają energię słońca w elektryczną. Nie tylko bezpośrednie nasłonecznienie ale również dyfuzyjne światło wpływa na produkcję prądu. W okresie zimowym śnieg powoduje tak zwane refleksje światła które pozytywnie wpływają na ilość produkowanego prądu. Moduły fotowoltaiczne praktycznie mają nie kończącą się żywotność. Oczywiście z czasem tracą na mocy ale dzisiaj producenci dobrych modułów dają 25 lat gwarancji na to że nie stracą w tym okresie więcej aniżeli 20 % swojej mocy.

                                                       

Pompy ciepła                            
Pompa ciepła jest urządzenie, które przepompowuje ciepło z obszaru o niskich temperaturach (tzw. dolne źródło pompy ciepła) do domowej instalacji grzewczej, w której temperatura czynnika jest wyższa. Nazwa jest analogiczna do zwykłej pompy wodnej, która pobiera wodę z miejsca na niskiej wysokości i przetłacza ją wyżej, lub podnosi jej ciśnienie. Pompa ciepła niejako podnosi temperaturę ciepła, ułatwiając jego wykorzystanie do ogrzewania. Dzięki temu możemy czerpać ciepło z gruntu, powietrza czy wody, a następnie używać je do ogrzewania naszego domu. Pompa ciepła jest urządzeniem działającym na tej samej zasadzie, jak lodówka czy klimatyzator. Jej celem nie jest jednak odebranie ciepła od owoców czy jogurtów schowanych w lodówce ale dostarczenie ciepła, czyli to, co lodówka robi na wymienniku umieszczonym z tyłu obudowy. Stosując pompę ciepła 75% energii otrzymujemy za darmo ze środowiska a jedynie płacimy za 25% energii zużytej do napędu sprężarki, czyli z 1 kWh energii elektrycznej otrzymujemy ok. 4 kWh energii cieplnej.
Stosowane w pompach cieplnych czynniki grzewcze są obojętne w stosunku do ozonu, są również niepalne, co znakomicie podnosi poziom bezpieczeństwa ogrzewanego domu. W miejscu gdzie są zainstalowane pompy ciepła można suszyć nawet białe pranie ponieważ nie występuje tu wydzielanie sadzy ani trujących spalin.

Skip to content