2019-12-27


w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieszkańcy Małopolski zgłosili już ponad 900 ekointerwencji w zakresie naruszenia przepisów ochrony środowiska, głównie dotyczących podejrzenia spalania odpadów. Oznacza to, że udostępnione przez Urząd Marszałkowski narzędzie jest znaczącym ułatwieniem w zgłaszaniu łamania przepisów środowiskowych oraz podnosi świadomość mieszkańców, aby nie pozostawali w takich sytuacjach obojętni. Szersze włączenie mieszkańców w troskę o jakość powietrza i środowiska wymaga dotarcia z informacją o możliwości korzystania z tego narzędzia interwencji. Formularz Ekointerwencji dostępny jest na stronie    https://powietrze.malopolska.pl/ekointerwencja/

 

Skip to content