2016-12-22


W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w 2015r. do Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego, otrzymano dofinansowanie na zakup motopompy pożarniczej M 16/8 TOMATSU dla jednostki OSP Kalina Wielka ze środków firm ubezpieczeniowych w wysokości 10 000,00 zł. Następnie za pośrednictwem Starosty i Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego pozyskano kwotę 14 000,00 zł oraz kwota pochodząca z budżetu Gminy Słaboszów wynosi 5160,00 zł.

Skip to content