2020-01-15


Dnia 09.12.2019r. oddano do użytkowania zadanie pn.  „Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach”.

Koszt wykonania wyniósł  270.553,38 zł brutto. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dotacji celowej w wysokości 130.000,00zł w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” , pozostała kwota stanowi udział budżetu Gminy Słaboszów. Wykonawcą robót była Firma „FRANCUZ” Bogdan Francuz, 32-100 Proszowice

 

Skip to content