2017-12-18


Modernizacja remizy strażackiej OSP Nieszków

W miesiącu październiku b.r. dokonano odbioru prac modernizacyjno-remontowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowie. Zadanie wykonano w ramach projektu pn. „MODERNIZACJA REMIZY STRAŻACKIEJ OSP NIESZKÓW – CZĘŚĆ BOJOWA”.

Zakres prac obejmował:

Roboty remontowe zewnętrzne – cokół budynku

Remont instalacji elektrycznej

Wymiana bramy garażowej

Roboty remontowe zewnętrzne – podjazd do garażu

Roboty remontowe wewnętrzne – pomieszczenie garażu ściany, posadzka.

Wartość inwestycji wyniosła: 82 432,43 zł. Projekt był współfinansowany ze środków:

– Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (w ramach KSRG) – 40 000,00 zł.

– Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”

w kwocie 34 755,00 zł.

– środki Gminy 7 677,43 zł.

 

Skip to content