|

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

W związku z faktem, iż Gmina Słaboszów pozyskała w 2022 roku środki z budżetu województwa małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, poniżej został umieszczony link do mapy prezentującej wykonanie zadania.
Link do mapy przedstawiającej wykonane inwestycje:

https://miip.geomalopolska.pl/drogirolnicze