2016-12-22


 1. Buszków– Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej.
 2. Dziaduszyce– Wymiana pokrycia dachowego świetlicy i remont kuchni świetlicy.
 3. Grzymałów– Zakup i wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej.
 4. Ilkowice– Utwardzenie tłuczniem dwóch dróg dojazdowych, po jednej w Ilkowicach i Zbigałach.
 5. Janowice– Remont ogrodzenia remizy OSP, remont świetlicy, położenie płytek posadzkowych.
 6. Jazdowice– Odnowienie wnętrza świetlicy, wyposażenie świetlicy w sprzęt grający i stół do bilarda, zakup kamienia do utwardzenia drogi.
 7. Kalina Wielka– Zakup urządzeń na plac zabaw
 8. Kropidło– Wywóz ziemi, przygotowanie placu wokół remizy pod utwardzenie kamieniem
 9. Maciejów– Zakup i montaż dwóch okien i drzwi, Zakup materiałów na pokrycie dachowe
 10. Nieszków– Budowa ogrodzenia świetlicy, zakup stolików i krzeseł
 11. Raszówek– Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy świetlicy, I etap
 12. Rędziny Borek– Modernizacja świetlicy
 13. Rędziny Zbigalskie– Utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól
 14. Rzemiędzice– Utwardzenie tłuczniem drogi dojazdowej do pól
 15. Słaboszów– Zakup i wyłożenie płytek w remizie OSP
 16. Słupów– Zakup wiaty przystankowej i utwardzenie terenu pod przystanek, zakup kamienia na utwardzenie drogi dojazdowej do pól
 17. Śladów– Zakup stolików i krzeseł OSP oraz remont pomieszczeń
 18. Święcice– Zakup zastawy stołowej do Remizy OSP oraz wykonanie instalacji odpływowej i wymiana lamp oświetleniowych
 19. Wymysłów– Utwardzenie dróg dojazdowych tłuczniem
 20. Zagorzany– Utwardzenie drogi dojazdowej do pól.
Skip to content