2021-01-05


W związku ze zmianą terminu wywozu odpadów komunalnych w miejscowości Buszków, Urząd Gminy w Słaboszowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o dokładne zapoznanie się z harmonogramem odbioru i zwracanie uwagi na daty w nim zawarte !

Jednocześnie informujemy, że daty odbioru odpadów zaznaczone kolorem czerwonym w harmonogramie, dotyczą tylko odpadów zmieszanych (pojemnik) oraz odpadów biodegradowalnych (worek brązowy) i obowiązują w miesiącach letnich tj. od kwietnia do października.

Skip to content