Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok.

  Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje:    W ramach systemu gospodarki odpadami, ustalono opłatę miesięczną od osoby uiszczaną na  rzecz Gminy Słaboszów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 22,00zł od jednej osoby przy segregacji odpadów i 44,00 zł miesięcznie od osoby bez segregacji odpadów….

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok.

Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje:   j.) zmieszane odpady komunalne ( nie zawierające odpadów wymienionych w pkt. a-i). W ramach systemu gospodarki odpadami, ustalono opłatę miesięczną od osoby uiszczaną na rzecz Gminy Słaboszów. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 22,00zł od jednej osoby przy…

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Informacja dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.

Na terenie gminy Słaboszów funkcjonujący system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje selektywną zbiórkę odpadów, zawierającą poszczególne frakcje: a.) papier i tektura, b.) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, c.) opakowania wielomateriałowe d.) metale, e.) tworzywa sztuczne, f.) szkło białe i kolorowe typu butelki szklane, słoiki, g.) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, h.) meble i inne…

Odbieranie Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Słaboszów.
|||||

Odbieranie Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Słaboszów.

W związku z nową umową na Odbiór Odpadów Komunalnych od mieszkańców Gminy Słaboszów, uprzejmie informuję, że odbiór pampersów od stycznia 2023 następuję w czarnych workach na odpady zmieszane (60 L lub 120 L, które mieszkaniec zobligowany jest do samodzielnego zapewnienia) lub w kontenerach plastikowych 120 L lub 240 L, w który każda nieruchomość posiadająca deklaracje…