Odbieranie Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Słaboszów.
|||||

Odbieranie Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Słaboszów.

W związku z nową umową na Odbiór Odpadów Komunalnych od mieszkańców Gminy Słaboszów, uprzejmie informuję, że odbiór pampersów od stycznia 2023 następuję w czarnych workach na odpady zmieszane (60 L lub 120 L, które mieszkaniec zobligowany jest do samodzielnego zapewnienia) lub w kontenerach plastikowych 120 L lub 240 L, w który każda nieruchomość posiadająca deklaracje…

Zasady prawidłowej segregacji odpadów !!

Zasady prawidłowej segregacji odpadów !!

  Poniżej przedstawiamy link do prawidłowej segregacji odpadów, reflektowanej przez firmę Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o .o. z siedzibą w Krakowie, która świadczy usługi  w zakresie transportu i odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Słaboszów. https://mpgo.krakow.pl/segregacja/jak-prawidlowo-segregowac Odpady zmieszane, powinny być wystawiane w plastikowych pojemnikach koloru czarnego lub niebieskiego, do których wrzucamy:  -zatłuszczony papier, zabrudzone…

Wykaz punktów zbierania odpadów rolniczych powstających w gospodarstwach rolnych

Wykaz punktów zbierania odpadów rolniczych powstających w gospodarstwach rolnych

Wójt Gminy Słaboszów wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. f ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U.  z 2021. poz. 888 ) informuje, co następuje: Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon rolniczych, powstających  w gospodarstwach rolnych: F.H.P Magma Mariusz Banach Ciszowice 25a,…

Informacja dot. gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r.

Informacja dot. gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r.

I. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowanie realizowała firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami  sp. z o.o.   z siedzibą w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków,  która została wybrana w…