2020-03-16


Uprzejmie informujemy, iż odpady komunalne z terenu Gminy Słaboszów w 2020 roku od kwietnia do października będą odbierane 2 razy w miesiącu zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. rozdz. 3a, art. 6r, ust. 3b. W związku z tym:

  • 1 raz w miesiącu będą odbierane odpady segregowane (worki żółte, zielone, niebieskie), 
  • 2 razy w miesiącu odpady niesegregowane (zmieszane, kosze) oraz  odpady BIO (worki brązowe).

Jeżeli mieszkańcy w składanych deklaracjach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zdeklarowali posiadanie kompostownika w związku z tym korzystają z ulgi – nie wystawiają  odpadów BIO (worki brązowe).

Odpady z poszczególnych sołectw odbierane będą zgodnie z harmonogramem zamieszczonym jako załącznik.   

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GM. SŁABOSZÓW OD III-XII 2020R.-.ods

Skip to content