2017-06-12


Zawody sportowo-pożarnicze

Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się 2 lipca 2017 roku na boisku sportowym w Kalinie Wielkiej. Zaproszeni goście biorący udział w zawodach to:

1. Dh Adam Domagała – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP W Miechowie.

2. st. bryg. mgr inż. Grzegorz Kosiński – Komendant Powiatowy PSP w Miechowie

3. Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów

4. Pan Paweł Osikowski – Sekretarz Gminy

5. Pan Dulewski Apoloniusz – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie.

6. Dh Marek Drożdż – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie.

7. Dh Stanisław Krawiec – Komendant Gminny OSP

8. Pan Dulewski Apoloniusz – Przewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie

oraz Radni Rady Gminy Słaboszów

9. Pan Piotr Michta – Kierownik Posterunku Policji w Racławicach.

oraz członkowie Zarządu Oddziału Gminnego.

Program zawodów:

-Rozpoczęcie i przeprowadzenie zawodów jednostek OSP i MDP

-Podsumowanie i wręczenie nagród

-Wręczenie odznaczeń

-Przemówienia okolicznościowe

 

 

 

Wyniki zawodów:

Grupa Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

Święcice MDP – dziewczęta – I miejsce

Kalina Wielka MDP – chłopcy – I miejsce

 

Grupa OSP:

OSP Ilkowice – I miejsce

OSP Nieszkow – II miejsce

OSP Słupów – III miejsce

OSP Kalina Wielka – IV miejsce

OSP Słaboszów – V miejsce

OSP Janowice – VI miejsce

OSP Kropidło – VII miejsce

Komisję sędziowską na gminne zawody sportowo-pożarnicze powołał Komendant Powiatowy PSP w Miechowie a Sędzią Głównym był kpt. Mariusz Idzik.

Dokonano wręczenia odznaczeń STRAŻAK WZOROWY dla niżej wymienionych druhów:

Dh Tomasz Migas s. Janusza – OSP Ilkowice

Dh Tomasz Kawiorski s. Grzegorza – OSP Święcice

Dh Mateusz Milewski s. Jarosława – OSP Święcice

Dh Andrzej Kowalski s. Henryka – OSP Słupów

Dh Mariusz Jarzyński – OSP Słupów

Dh Angelika Nowak c. Tadeusza – OSP Słupów

Dh Rafał Bochniak s. Jana – OSP Słaboszów

Dh Michał Michta s. Janusza – OSP Słaboszów

Dh Maciej Garnek s. Krzysztofa – OSP Nieszków

Dh Marcin Michta s. Józefa – OSP Nieszków

Dh Natkaniec Patryk s. Jana – OSP Kropidło

Dh Tomasz Rausiński s. Tadeusza – OSP Śladów

Gminne zawody sportowo pożarnicze odbyły się bez zakłóceń w duchu sportowej rywalizacji zakończono je tradycyjną grochówka.

Skip to content