2020-07-30


I N F O R M A C J A

 

 

 

                   Dotyczy: wojewódzkiego treningu systemu alarmowania.

 

 

 

 

„ W ramach wojewódzkiego treningu systemu alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienie 76. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz 17 00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk w okresie trzech minut) emitowany przez syreny”.

 

 

                                                                            Wójt  Gminy   

 

                                                                            (- ) Marta Vozsnak

 

Skip to content