2022-06-22


Uroczyste przekazanie „średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

marki RENAULT D-16 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie Wielkiej.

W dniu 11 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość „przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie Wielkiej”.  Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pododdziałów i pocztów sztandarowych do kościoła parafialnego w Kalinie Wielkiej gdzie odbyła się msza św. następnie proboszcz parafii ks. Adam Bucki dokonał poświęcenia nowo nabytego pojazdu. Po poświęceniu nastąpił przemarsz na boisko sportowe obok remizy OSP gdzie odbył się uroczysty apel. W uroczystości udział wzięli:

 1. Jacek Kobyłka – Starosta Miechowski
 2. Paweł Osikowski – Wicestarosta Powiatu Miechowskiego
 3. mł. bryg. Michał Majda – Komendant Powiatowy PSP w Miechowie
 4. Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów
 5. Agnieszka Kućmierz – Z-ca Wójta Gminy Słaboszów
 6. Jerzy Pilawski – Przewodniczący Rady Gminy Słaboszów
 7. Tomasz Mucha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Słaboszowie
 8. Radni Rady Gminy Słaboszów
 9. Dorota Klimczyk – Dyrektor KBS/O Kalina Wielka
 10. Mariusz Kumorek – Wiceprezes KBS w Krakowie
 11. Zbigniew Lis – Komendant Gminny OSP
 12. Marek Dróżdż – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie

 

 OSP KSRG
OSP Tczyca       
OSP Bukowska Wola
OSP Nieszków

Pozostałe OSP

OSP Słupów

OSP Słaboszów

OSP Święcice

OSP Ilkowice

OSP Śladów

OSP Janowice

 

Uroczysty apel rozpoczął się wciągnięciem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem hymnu państwowego. Dowódcą uroczystości był dh. Mirosław Gręda.

Gości powitał Dh Wojciech Gaik – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalinie Wielkiej, który w swoim przemówieniu przypomniał historię jednostki i jej pierwszych założycieli oraz rozwój i stan doposażenia w poszczególnych latach. Podkreślił jak duże znaczenie ma zakup nowego pojazdu dla OSP Kalina Wielka i dokonał krótkiej charakterystyki pojazdu RENAULT D-16.  W imieniu Zarządu OSP oraz własnym podziękował wszystkim którzy przyczynili się do jego zakupu a są nimi:

– Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów oraz Rada Gminy Słaboszów na czele

   z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jerzym Pilawskim,

– mł. bryg. Michał Majda – Komendant Powiatowy  PSP w Miechowie

– Prezesi – Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

– Marszałek Województwa Małopolskiego.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali druhowie z OSP Kalina Wielka:

Złotym Medalem Za Zaslugi dla Pożarnictwa

 1. Dh Zbigniew Lis s. Hieronima
 2. Dh Sebastian Kita s. Zbigniewa

Srebrnym Medalem Za Zaslugi dla Pożarnictwa

 1. Dh Damian Wolnicki s. Jana
 2. Dh Robert Mudyn s. Krzysztofa

Brązowym Medalem Za Zaslugi dla Pożarnictwa             

 1. Dh Konrad Kochański s. Stanisława
 2. Druhna Paulina Wolnicka c. Józefa
 3. Dh Wojciech Jakubowski s. Piotra

Odznaczeniem Strażak Wzorowy zostali wyróżnieni

1.Dh Dawid Matias s. Jarosława

2.Dh Kamil Sierant s. Józefa

3.Dh Kacper Gaura s. Rafała

4.Dh Kacper Gaik s. Piotra

Odznaczenia wręczył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie Marek Dróżdż przy asyście mł. bryg. Michała Majdy – Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie oraz Pani Marty Vozsnak – Wójta Gminy Słaboszów.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było :

-oficjalne wręczenie – Aktu Przekazania przez Wójta Gminy Słaboszów Martę Vozsnak,

 – dowodu rejestracyjnego przez Przewodniczącego Rady Gminy w Słaboszowie

    Pana Jerzego Pilawskiego na ręce Prezesa OSP Dh Wojciecha Gaika,

 – kluczyków przez mł. bryg. Michała Majdę Komendanta Powiatowego PSP w Miechowie

   na ręce Naczelnika OSP Zbigniewa Lisa.

Głos zabrali również zaproszeni goście Starosta Powiatu Miechowskiego Jacek Kobyłka, Wicestarosta Powiatu Miechowskiego Paweł Osikowski, mł. bryg Michał Majda Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, Wójt Gminy Słaboszów Marta Vozsnak, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słaboszowie – Dh Marek Dróżdż oraz Wiceprezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego Mariusz Kumorek. Goście w swoich wystąpieniach podkreślali rangę wydarzenia życząc strażakom aby efektywnie nieśli pomoc i bezpiecznie wracali z akcji do domów oraz złożyli gratulacje odznaczonym.

Oprawę muzyczna zapewniła orkiestra dęta „PRESTO” z Tczycy, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich z Kaliny Wielkiej zaprezentowało stroje regionalne i zadbało o stronę kulinarną imprezy.

„Średni samochód ratowniczo-gaśniczy” zakupiony dla OSP Kalina Wielka z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy druhów z jednostki, a co za tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo na terenie Gminy Słaboszów oraz całego powiatu miechowskiego.

Spotkanie zakończyło się strażackim poczęstunkiem.

 

Skip to content