|

Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Słaboszów informuje, iż termin na dostarczenie umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dokumentem potwierdzającym wywóz nieczystości został wydłużony do dnia 29 lutego 2024 r. (termin ostateczny).

Przedmiotowe dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57 (pokój nr 4).

Wójt Gminy Słaboszów

/-/ Marta Vozsnak