2018-10-31


SZKOLENIE ROTACYJNE MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW

Działania w nieprzyjaznym środowisku, techniki przetrwania, nawigacja, maskowanie na tyłach wroga, planowanie ucieczki. To tylko niektóre zagadnienia z zakresu SERE, będącego częścią najbliższego dwudniowego szkolenia rotacyjnego żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11MBOT), zaplanowanego na 27-28 października.
Zakończone przysięgą wojskową w dniu 14 października br. szesnastodniowe szkolenie podstawowe małopolskich Terytorialsów (tzw. „szesnastka”) było tylko wstępem do pełnego trzyletniego okresu szkolenia. Dopiero po tym czasie żołnierze obrony terytorialnej osiągną pełną gotowość do realizacji zadań w Stałych Rejonach Odpowiedzialności.
W pierwszym roku służby wszyscy żołnierze objęci są szkoleniem teoretycznym SERE na poziomie A, przygotowującym do przetrwania w każdych warunkach, zarówno od strony technicznej, jak i psychologicznej (motywacja, kreatywność, wola przetrwania). Tajemniczo brzmiący skrót SERE to złożona z pierwszych liter czterech angielskich słów „recepta” na przetrwanie: Survival – przetrwanie, Evasion – unikanie (schwytania), Resistance – opór (w razie dostania się do niewoli) i Escape – ucieczka. Choć trzy ostatnie umiejętności dotyczą personelu izolowanego i związane są z działaniami operacyjnymi żołnierzy, to pierwsza – przetrwanie – może się przydać w życiu codziennym poza służbą.
    Kolejne ważne zajęcia, które czekają Terytorialsów na najbliższym szkoleniu rotacyjnym to szkolenie medyczne z zakresu BLS (Basic Life Support). Żołnierze nauczą się wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, między innymi z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Są to umiejętności, które mogą uratować ludzkie życie, a więc nie do przecenienia w nagłych zdarzeniach.
Do końca 2018 r. w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej planowane jest przeszkolenie około 500 osób. Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać społeczność lokalną i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w WOT, jest nadal aktualne. Kolejne szkolenia podstawowe dla ochotników, którzy nie służyli dotychczas w wojsku,  odbędą się w terminach 17 listopada – 2 grudnia oraz 1 –¬ 16 grudnia, a szkolenia wyrównawcze dla rezerwistów w terminach 24 listopada – 1 grudnia oraz 9 – 16 grudnia. Żołnierze, którzy ukończą szkolenia podstawowe bądź wyrównawcze rozpoczną służbę w 111 Batalionie Lekkiej Piechoty w Rząsce, który do czasu uformowania pozostałych batalionów rekrutuje osoby z całego województwa. Szkolenia rotacyjne żołnierzy odbywają się cyklicznie, obejmując nie mniej niż 2 dni szkoleniowe w miesiącu.
    Formowanie 11MBOT rozpoczęło się w styczniu 2018 r. Terytorialsi mają stanowić wsparcie dla społeczności lokalnej w obliczu zagrożeń niemilitarnych bądź sytuacji kryzysowych. Na wypadek wojny jednostka przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych samodzielnie lub we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi w swoim Stałym Rejonie Odpowiedzialności, a więc w Małopolsce.
Obecnie w WOT służbę pełni już blisko 15 tys. żołnierzy, w tym 12,5 tys. ochotników oraz 2,5 tys. żołnierzy zawodowych.
Przeprowadzone analizy wskazują, że połowa żołnierzy pełniących TSW posiada wykształcenie średnie, 30% wykształcenie wyższe. Odsetek żołnierzy z wykształceniem gimnazjalnym to niecałe 11% żołnierzy, a co dziesiąty zawodowe.
Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia (w tym umowę o dzieło, umowę zalecenie). Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.
Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 32 lata. W WOT służbę pełni ponad 10% kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż w wojskach operacyjnych.

Oficer prasowy
11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
mjr Bartosz Kubal

Skip to content