2022-07-05


Przedłużenie stopni alarmowych BRAWO I CHARLIE-CRP

 

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie nr 193 z dnia 30 czerwca 2022 wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego BRAWO oraz zarządzenie nr 192 wprowadzające (przedłużenie) trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju.

Stopnie alarmowe obowiązują od 1 lipca 2022 r. od godz. 00.00 do 31 lipca 2022 r. do godz. 23.59 (jest to przedłużenie okresu obowiązywania  stopnia alarmowego)                                             

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.

Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

 

Skip to content