2019-07-16


W ramach projektu ,, Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS” Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie w kwocie 130 000 tys. zł na zadanie pn. ,, Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Janowicach.”

W ramach modernizacji przewiduje się:

  • Przebudowę boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej na wielofunkcyjne o powierzchni poliuretanowej,
  • Przebudowę piłkochwytów o wys. 5m z siatki polipropylenowej wzdłuż południowej strony boiska,
  • Utwardzenie terenu mieszanką mineralno-bitumiczną o zmiennej szerokości pomiędzy boiskiem a istniejącą drogą dojazdową,
  • Utwardzenie terenu grysem o zmiennej szerokości pomiędzy obramowaniem boiska a cokołami ogrodzenia i piłkochwytów.
  • Wyposażenie boiska do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki.

 

Skip to content