2015-12-11


W dniu 7 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słaboszowie, poszerzone o udział Prezesów i Naczelników OSP.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach Dh Adam Domagała – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Miechowie i jednocześnie Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz Pani Marta Vozsnak – Wójt Gminy Słaboszów. Posiedzenie odbyło się zgodnie z ustalonym porządkiem na którym przedstawiono sprawozdawczość z wykonania planu pracy za rok 2015 oraz realizacji budżetu jak również na planowaniu zadań na rok 2016. Podjęto także Uchwałę Nr 1/2015 w sprawie zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Gminnego, która określa ilość członków do zarządu, ilość delegatów na Zjazd oraz termin i miejsce odbycia Zjazdu. Ustalono również harmonogram zebrań sprawozdawczo wyborczych w OSP gdyż rok 2016 jest rokiem wyborczym w OSP. Kampania wyborcza przewiduje odbycie zebrań w OSP od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku. Ponadto Zarząd ustalił termin odbycia Zjazdu na dzień 29 maja 2016 r. w remizie OSP Nieszków.

Skip to content