2018-08-30


W dniu 26.08.2018r. podczas XVIII Dożynek Powiatu Miechowskiego odbyło się uroczyste wręczenie Honorowych Odznak Województwa Małopolskiego, przez Wicemarszałka Pana Wojciecha Kozak.

Jedną z nich, z wyróżnieniem pierwszego stopnia czyli Złotą, otrzymał Pan Sebastian Włodarczyk, mieszkaniec gminy Słaboszów.

Pan Sebastian  mieszkaniec sołectwa Janowice od 2004 roku, wspólnie z żoną prowadzą gospodarstwo rolne o pow. 70 ha. Mają dwóch synów, którzy podobnie jak rodzice wykazują pasję o charakterze rolniczym. Gospodarstwo rolne nastawione jest na produkcję zwierzęcą w postaci krów mlecznych o wydajności 200 tyś. litrów mleka rocznie oraz bydła – opasy. Produkcja roślinna to uprawa rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej. Park maszynowy wyposażony jest w nowoczesne maszyny. Pan Sebastian ponadto bardzo aktywnie angażuje się w życie społeczno-kulturalne swojej miejscowości. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowicach, pełniąc funkcję w Zarządzie Z-ca Naczelnika. Wspólnie z żoną Elżbietą  wspierają Stowarzyszenie działające na terenie sołectwa pn. „ Organizacja Szerzenia Kultury i Zdrowego Żywienia”. Jest również radnym IV kadencję w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Miechowie, z którą to ściśle współpracuje. Co więcej współpracuje także z firmą WIALAN Langer i Wiatr z Tarnowa oraz firmą z branży mięsnej „Sokołów” z Sokołowa Podlaskiego. Uczestnicy w szkoleniach organizowanych przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach i posiada stosowne certyfikaty w zakresie produkcji mleka. Pan Sebastian jest rolnikiem otwartym na współpracę ze swoimi sąsiadami i kolegami, którzy niejednokrotnie czerpią z niego wzór do naśladowania.

 Zdobyta Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest jak najbardziej zasłużona. Gratulujemy!!!

Skip to content