2020-07-24


Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Kto dzięki swojemu zaangażowaniu zmienia swoje miasto, a może i region na lepsze? Dobrze się składa – do 31 lipca 2020 r. urząd marszałkowski województwa małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatów do prestiżowej nagrody Amicus Hominum, która od lat docenia altruistów i społeczników z Małopolski.

W tym roku nagroda zostanie przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego po raz 15.

Przez wszystkie edycje nagrodziliśmy i wyróżniliśmy w ramach nagrody Amicus Hominum w sumie 164 osoby. Każda z nich to piękny dowód na to, że mimo codziennych problemów i zabiegania, mieszkańcy Małopolski potrafią i chcą pomagać innym – bezinteresownie, poświęcając swój czas i pracę… Wierzę, że w tym szczególnym roku – zarówno ze względu na stulecie urodzin św. Jana Pawła II, jak i trudny czas pandemii, który doświadcza nas wszystkich

– statuetki Amicus Hominum trafią do niezwykłych ludzi. Prawdziwych bohaterów naszych czasów – zachęca do udziału Edward Czesak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Kto może otrzymać Nagrodę Amicus Hominum?
Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy.
W 2020 roku zostanie wręczona w następujących kategoriach:

 1. POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM:
  za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
 2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA:
  za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych.
 3. SPORT I EDUKACJA:
  za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowa postaw obywatelskich.
 4. DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA:
  za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym
 5. INICJATYWA MŁODYCH:
  za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu. Uwaga: w kategorii Inicjatywa Młodych nagroda może być przyznana zarówno osobie fizycznie, jak i grupie osób działających wspólnie w tym samym celu (np. szkolne koło wolontariatu).
  Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która swoją społeczną działalnością szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix.

Jak zgłosić kandydata do Amicus Hominum?
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 roku mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.

Formularz zgłoszenia kandydata, regulamin i wszystkie konieczne informacje można znaleźć na stronie. Znajdują się tam również informacje nt. laureatów i osób wyróżnionych we wszystkich edycjach Nagrody Amicus Hominum.

W przypadku pytań, można skontaktować się z Zespołem Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerem telefonu: tel. 12 61 60 982/ 12 61 60 121, lub adresem e-mail: ngo@umwm.pl.

Skip to content