2015-11-09


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KRAKOWIE

 

Skorzystaj z okazji !!!

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

W sobotę 21 listopada 2015 r. od godz. 10.00, na bazie 5 batalionu dowodzenia
z siedzibą w Rząsce przy ul. Krakowskiej 2,

zostanie przeprowadzona kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

 

Nie musisz pokonywać wiele kilometrów, aby spróbować swoich sił, w dostaniu się do korpusu szeregowych zawodowych, w jednych z najlepszych jednostek Wojska Polskiego.

Wychodząc naprzeciw ochotnikom wyrażającym akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej, będącym żołnierzami rezerwy(odbyta służba wojskowa), Przedstawiciele Dowódców, następujących jednostek wojskowych:

 

10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa,

34 Brygada Kawalerii Pancernej z Żagania,

12 Brygada Zmechanizowanej ze Szczecina,

25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego,

11 pułku artylerii z Węgorzewa,

 

oceniając predyspozycje, posiadane wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje oraz sprawność fizyczną, dokonają selekcji ochotników na wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Skierowani na kwalifikacje, powinni ze sobąposiadać:

  • książeczkę wojskową,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w sprawdzianie sprawności fizycznej,
  • zaświadczenia/świadectwa o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych (np. prawo jazdy kat C, kat C+E, uprawnienia ratownika medycznego, itp.),
  • ubiór sportowy, stosowny do warunków atmosferycznych,
  • skierowanie na kwalifikację z macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Preferowani będą kandydaci do 35 roku życia z nadanym przydziałem kryzysowym, którzy odbyli co najmniej jedno wojskowe ćwiczenie rotacyjne.

 

Szczegółowe informacje,dotyczące powołania do czynnej służby wojskowej, można uzyskać dzwoniąc do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Krakowie,tel. :261 13 45 52

 

Skip to content