2019-09-10


niektórych kręgów społecznych, które na gruncie aktualnego stanu prawnego podlega odpowiedzialności karnej. Kłusownictwo jako zjawisko społeczne jest problemem, nie tylko leśniczych, przyrodników i myśliwych, ale każdego obywatela. Każdy z nas chce oglądać przyrodę w jej pełnej krasie. 

W województwie małopolskim kompetencje Państwowej Straży Łowieckiej wykonuje Państwowa Straż Rybacka, której jednym z głównych celów jest działanie na rzecz ochrony przyrody,  w tym świata zwierząt.

W odniesieniu do form kłusownictwa wykonywanego przy pomocy wnyków, żelaz oraz innych pułapek raniących, a także z udziałem broni palnej, niewątpliwie najskuteczniejszym sposobem zapobiegania jest ich wyszukiwanie i neutralizowanie. Z uwagi na trudność w wykryciu osób zajmujących się tym nielegalnym sposobem wejścia w posiadanie dzikiej zwierzyny, zwracamy się o pomoc. Pomóc może każda osoba korzystająca z rekreacji na terenach niezurbanizowanych a także każdy z mieszkańców posiadający informację o osobach zajmujących się kłusownictwem w ich otoczeniu, przekazując te informacje Państwowej Straży Rybackiej.

KŁUSOWNICTWO.doc

Skip to content