2021-09-07


Świadomi tego, że potrzeby i oczekiwania społeczne i gospodarcze w zakresie dostępu do szybkiego internetu są większe, aniżeli środki publiczne na ten obszar, będące do tej pory w naszej dyspozycji. Dlatego planujemy kontynuację pomocy publicznej na budowę nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, celem zagwarantowania wszystkim gospodarstwom domowym w Polsce możliwości korzystania z szybkiego internetu.

W najbliższy czasie uruchomione zostaną kolejne inwestycje na dofinansowanie projektów szerokopasmowych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy”, będącego kontynuacją PO PC. W ramach tych źródeł na wskazane cele dysponować będziemy kwotą ok. 3,4 MLD EU.

Uzupełniającym źródłem wsparcia będzie Fundusz Szerokopasmowy – państwowy fundusz celowy, którego celem jest wspieranie rozwoju podaży i popytu na nowoczesne usługi łączności elektronicznej oraz rozwoju kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Uruchomiona została publiczna baza danych o poziomach pola elektromagnetycznego, emitowanego przez instalacje łączności mobilnej. Na stronie internetowej https://si2pem.gov.pl/ można sprawdzić symulację bieżącego poziomu emisji pola elektromagnetycznego dla dowolnie wybranego punktu na mapie Polski.    

Skip to content