2020-01-13


W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miechowie zwraca się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród hodowców drobiu z terenu Państwa Gminy o podjecie działań mających na celu wdrożenie zasad bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych zabezpieczających teren gospodarstwa przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków. 

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie.pdf

Skip to content