2016-05-10


Słaboszów 05.05.2016

Informacja dla mieszkańców Gminy Słaboszów

Gminne Koło Pszczelarzy Słaboszów zwraca się prośbą do mieszkańców tutejszej Gminy dotyczącą ochrony pszczół.

Na terenie Gminy Słaboszów, w 16 pasiekach prowadzonych przez zrzeszonych pszczelarzy żyje 213 rodzin pszczelich. Ponadto kilka rodzin pszczelich posiadają pszczelarze niezrzeszeni. Zwracamy się  do mieszkańców o przestrzeganie następujących zasad:

  1. Prosimy o nieprzyjmowanie na teren gminy uli z pszczołami niewiadomego pochodzenia, gdyż grozi to zarażeniem  tutejszych pszczół nieuleczalną chorobą pszczelą jaką  jest zgnilec amerykański. Pojawienie się tej choroby będzie skutkowało zniszczeniem wszystkich rodzin pszczelich z naszego terenu.
  2. Prosimy rolników o zaprzestanie wykonywania oprysków na roślinach kwitnących w godzinach żerowania pszczół tj. od godz. 1200 do godz. 1700. Zwracamy się z prośbą o przestrzeganie powyższych zasad.

 Gminne Koło Pszczelarzy Słaboszów

 

Skip to content