2017-02-08


Informacja dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenia w formie elektronicznej.

    W ślad za pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymanym
w dniu 10 stycznia 2017 roku – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie przypomina i jednocześnie informuje, że istnieje możliwość wnioskowania o następujące świadczenia w drodze elektronicznej:

– jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”),
– świadczenie rodzicielskie,
– świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
– świadczenie wychowawcze (tzw. „500+”),
– Kartę Dużej Rodziny.

Jednocześnie informuje się, że istnieje możliwość założenia profilu zaufanego ePUAP
za pomocą systemów bankowości elektronicznej banków: PKO BP (w tym Inteligo), ING
 i Millenium. Nadmienia się również, że w 2017 roku planowane jest udostępnienie
tej funkcjonalności w systemach kolejnych banków.

Słaboszów, 2017-01-23.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
/-/ Wanda Zientara

Skip to content