2017-01-02


W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, której postanowienia przewidują obowiązek przejęcia przez Gminę rozliczenia podatku wraz ze wszystkimi jednostkami  organizacyjnymi, Urząd Gminy w Słaboszowie informuje, że od 1 stycznia 2017 roku faktury z tytułu świadczenia usług winny być wystawiane w następujący sposób:

Odbiorca: Gmina Słaboszów NIP 659-12-22-510

Nabywca: Urząd Gminy w Słaboszowie,

         Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów

Skip to content