2018-03-30


W dniu 16.03.2018 roku liczna delegacja Gospodyń z Gminy Słaboszów wzięła udział w konferencji Pt. „Konstytucja dla biznesu- czy jest w niej miejsce dla kobiet” organizowaną przez klub Poselski Kukiz 15.

Konferencja odbyła się w Sejmie RP.

Gminę Słaboszów reprezentowały Panie z KGW Nieszków, Stowarzyszenia Wspierania Oświaty i Rozwoju Regionu z siedzibą w Kropidle oraz przedstawiciele UG z Panią Wójt Martą Vozsnak na czele.

Na konferencji prym wiodły kobiety i one nadawały kierunek dyskusji. Mówiły o swoich pomysłach, które pozwolą wyrównać szanse kobiet w walce z mężczyznami na rynku pracy.

Według statystyk Polska jest krajem, w którym duży procent firm prywatnych prowadzą kobiety i systematycznie ten procent wzrasta. Utrzymanie tego trendu jest ważne i potrzebne gdyż ma to korzystny wpływ na PKB kraju.

Mówiono także o zmianach w sposobie funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich, które powinny być niezależne od Kółek Rolniczych i posiadać takie same uprawnienia jak one.

Po konferencji Panie zwiedziły budynek Sejmu i Senatu RP i zjadły obiad w sejmowej restauracji.

Po krótkiej przejażdżce po Warszawie udały się do Wilanowa gdzie zwiedziły Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

 

 

 

Skip to content