2018-10-16


W miesiącu lipcu w ramach otrzymanego dofinansowania z budżetu Województwa Małopolskiego Koło Gospodyń Wiejskich w Nieszkowie wzięło udział w Festiwalu ETNOmania w Wygiełzowie. Festiwal był główną imprezą na Szlaku Rzemiosła Małopolski. Jest to  malowniczo rozciągający się krajobraz i szereg zabytkowych chałup, a także miejsce, w którym można nauczyć się technik rzemieślniczych przy wtórze muzyki folkowej, poznać dawna kulturę. Podczas Festiwalu członkinie KGW Nieszków obejrzały prezentowane warsztaty kulinarne w tym kotłowanie tradycyjnej zacierki, pieczenie chleba, słodkie miodobranie, a także Gospodynie podpatrzyły techniki gotowania i przyrządzania potraw oraz zapoznały się z tajnikami odpowiedniego doboru przypraw. Całkowity koszt zadania to 5 928,73 zł.,

w tym środki z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 5 000,00 zł.

Skip to content