|

Dofinansowanie PFRON

Miło nam poinformować, iż otrzymaliśmy dofinansowanie PFRON w ramach programu „Dostępna Przestrzeń Publiczna” na cel „ Poprawa dostępności Urzędu Gminy Słaboszów”.

Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli zlikwidować bariery architektoniczne oraz informacyjno-komunikacyjne. Termin realizacji projektu od 27.11.2023r. do 2.10.2025r.
W ramach dofinansowania zostaną wykonane następujące inwestycje :

Dostosowanie w zakresie informacyjno-komunikacyjnym to m.in.:
1. Zakup kart do komunikacji z osobami głuchoniemymi
2. Zakup pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących
3. Zakup lup stołowych i elektronicznych dla osób niedowidzących
4. Zakup tabletu typu „Mówik” dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi.
5. Zakup tabliczek przydrzwiowych i nakładek dotykowych z informacjami w alfabecie Braile’a dla osób niewidomych.
6. Zakup wózka lub krzesła ewakuacyjnego.
Dostosowanie architektoniczne:
1. Roboty budowlane związane z dostosowaniem łazienki do potrzeb OzN
2. Wymiana drzwi i progów – wewnątrz urzędu
3. Wymiana krzeseł dla interesantów na wąskich korytarzach, na krzesła składane mocowane do ściany
4. Poszerzenie miejsca parkingowego i prawidłowe oznakowanie dla Ozn,
5. Zakupy piktogramów, oznakowania kontrastowego,
6. Wymiana terakoty na korytarzach – na antypoślizgową.