2021-06-15


Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Słaboszów – kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 15 czerwca do 30 czerwca 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Słaboszów.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/641344/gmina-slaboszow-mieszkancy-2021.html

Zachęcamy do udziału w badaniu.

Skip to content