2019-07-08


W miesiącu czerwcu 2019r. nastąpił odbiór zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Słaboszów w Gminie Słaboszów”. Operacja została wykonana przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 26 902,68 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 34 267,95 zł. W ramach inwestycji zainstalowano następujące elementy siłowni plenerowej: prasa nożna/wioślarz, krzesło do wyciskania/prasa ręczna, orbitrek/biegacz, prasa ręczna/wyciąg dolny, ławka/prostownik pleców. Na placu zamontowano również ławkę z oparciem oraz kosz na śmieci.

Skip to content