||

Spotkanie z Doradcą Energetycznym

W dniu 3 lutego 2023 r w siedzibie Urzędu Gminy w Słaboszowie odbyło się spotkanie z Panem Mariuszem Sałęgą doradcą energetycznym z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości pozyskania dotacji na finansowanie inwestycji dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych między innymi z programów :

–  „Czyste Powietrze”

– „Mój Prąd”

– „Moje Ciepło”

– „JAWOR 2” 

– „Energia dla Wsi”.

Zostały udzielone informacje nt. warunków korzystania z ulgi podatkowej przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak również porady dotyczące aspektów technicznych i ekonomicznych w zakresie inwestycji  w OZE oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców.