|

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Słaboszów

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Słaboszów informuje, iż inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit) na terenie Gminy Słaboszów została przedłużona do lipca. Inwentaryzację prowadzi Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Właścicieli obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, a także tych, którzy posiadają azbest w formie zmagazynowanej – luzem, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Gminy Słaboszów lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja,
e-mail: biuro@eko-precyzja.eu, tel. 512 110 314.

Informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest można przekazać również poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej pod adresem: https://eko-precyzja.eu/ankieta/

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słaboszów.