2017-04-04


                                          

Informacja

z dnia 04 kwietnia 2017 roku o rozstrzygnięciu naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Słaboszów w 2017 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 12/2017 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 22 lutego 2017 r.

Dnia 04 kwietnia 2017 roku Komisja w składzie:

  1. Szafirska Ewa – Przewodnicząca Komisji
  2. Reisner Iwona – Członek Komisji
  3. Chuma Sylwia – Członek Komisji

 dokonała oceny wniosków złożonych przez:

  • Klub Sportowy „NIDZICA” Słaboszów, dnia 03 marca 2017 roku, wniosek nr 1,

            wnioskowana kwota dotacji 10 000,00 zł

  • Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk”, dnia 20 marca 2017 roku, wniosek nr 2,

             wnioskowana kwota dotacji 5 500,00 zł

Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokonała oceny i podjęła następującą decyzję:

wszystkie wnioski spełniają wymogi formalne i merytoryczne niniejszego naboru wniosków, w związku z czym, mając na uwadze doświadczenie i możliwości realizacji zadania, tzn. by maksymalnym stopniu podmiotami działań byli objęci mieszkańcy Gminy Słaboszów środki finansowe proponujemy przeznaczyć w następujących kwotach: 

       1) Klub Sportowy „NIDZICA ”Słaboszów – 6 450,00 zł

       2) Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk” – 3 550,00 zł.

            

     WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

 

Skip to content