2015-08-25


1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kropidło – do pól w km 0+000-0+500

 

2. Przebudowa drogi gminnej Maciejów Nowy – Święcice w km 0+000-1+278

Skip to content