UWAGA

UWAGA

WAŻNY KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA W POLSCE, W TOSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE, APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ I STOSOWANIE SIĘ DO WYTYCZNYCH SŁUŻB SANITARNYCH W ZAKRESIE KWARANTANNY I ZASAD HIGIENY. W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPOWSZECHNIANIU SIĘ WIRUSA ZALECAMY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY SŁABOSZÓW, ABY OGRANICZYLI WIZYTY W URZĘDZIE GMINY A TAKŻE…

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy w SłaboszowieSłaboszów 57, 32-218 Słaboszówtel. 041 384 79 00 / fax 041 384 79 15NIP 659-12-22-510 / REGON 000548933Nr konta:    KBS O/Kalina Wielka    05 85910007 0190 0778 6578 0001email: gmina@slaboszow.pl

Strona startowa

Strona startowa

{nomultithumb}           Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty…