2021-08-31


Informujemy, że posiadamy WOLNE MIEJSCA na terapię na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu CM UNIMED ul. Balicka 35 Kraków, finansowanym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z powyższym przesyłam informacje dotyczące zasad przyjmowania pacjentów na Oddział.

Oddział skierowany jest do osób, które mają trudności z utrzymaniem abstynencji alkoholowej, którym zależy na jak najszybszym podjęciu leczenia i uniknięciu długiego okresu oczekiwania na miejsce w ośrodku stacjonarnym. Program terapeutyczny Oddziału Dziennego realizowany jest przez 8 tygodni, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00 i zawiera zajęcia grupowe: psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne, treningi umiejętności psychospołecznych.

Wszyscy pacjenci obejmowani opieką terapeuty indywidualnego oraz lekarza psychiatry. W trakcie pobytu na oddziale zapewniane są lekarstwa oraz jeden posiłek.

Leczenie w oddziale jest bezpłatne. Pacjent na czas pobytu na oddziale na wypisywane zwolnienie L4. Nie ma konieczności posiadania skierowania na oddział – pacjent w ten sam dzień konsultowany jest z lekarzem, który takie skierowanie mu wystawi.

Reasumując w przypadku podjęcia chęci leczenia pacjent powinien skontaktować się pod numerem tel. 12 415 81 12 i umówić na wizytę do lekarza psychiatry w celu uzyskania skierowania na oddział dzienny.

Oprócz osób uzależnionych od alkoholu do terapii na Oddziale Dziennym przyjmowane są także osoby uzależnione od innych substancji psychoaktywnych oraz osoby uzależnione od czynności (np. hazard, komputer, Internet, zakupy, seks).

Więcej informacji tel. 12 415 81 12, email: rejestracja@unimed-nzoz.pl 

 

Skip to content