Odnowa Kapliczki w miejscowości Grzymałów.

W dniu 26 września 2023 r   nastąpił odbiór zadania pn.  „Odnowa  Kapliczki Matki Boskiej w miejscowości Grzymałów, w Gminie Słaboszów”. Koszty inwestycji wynosiły 28 300 zł. Z czego  środki własne Gminy Słaboszów to 11 320,00 zł , środki otrzymanej pomocy finansowej  w ramach konkursu pn.  „KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2023 ”  to kwota 16 980,00 zł.

Prace zostały zakończone i odebrane 26 września 2023 r. i obejmowały swoim zakresem:

 • Zdjęcie figury, rozebranie postumentu i transport do pracowni.
 • Odczyszczenie zabrudzeń całej powierzchni figury.
 • Wykonanie badań sondażowych na obecność polichromii rzeźby Matki Boskiej.
 • Wykonanie prób na usunięcie przemalowań olejnych przez użycie past „Swerniken”   z zastosowaniem terpentyny jako środka stopującego.
 • Usunięcie  zaprawy cementowej z kamiennego stopnia podstawy.
 • Odsolenie powierzchni kamienia metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska (kompresy ligninowe).
 • Wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji kitami mineralnymi firmowymi „Remmers”.
 • Wylanie fundamentu pod kapliczkę.
 • Ułożenie izolacji poziomej i montaż kapliczki.
 • Uzupełnienie spoin zaprawą wapienno-piaskową.
 • Nasączenie podstawy i stopni środkiem przeciwko porastaniu mchów i porostów preparatem.
 • Hydrofobizacja środkiem krzemoorganicznym.
 • Scalenie kolorystyczne przy użyciu spoiwa Paraloid B-72 w acetonie i pigmentów
   (w przypadku zachowania polichromii na  figurze).
 • Montaż zadaszenia nad rzeźbą Matki Boskiej.