W dniu 20 października 2023 r w Remizie OSP w Słaboszowie odbyło się spotkanie  „Programy dotujące OZE „

Podczas spotkania zostały przedstawione możliwości pozyskania dotacji na finansowanie inwestycji  dla osób fizycznych w gospodarstwach domowych oraz dofinansowania dla branży rolniczej. Na spotkanie zaproszono  doradcę  energetycznego z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz  doradcę  ds. klimatu i środowiska ze Starostwa Powiatowego w Miechowie.

–  „Czyste Powietrze”

– „Mój Prąd”

– „Moje Ciepło”

– „ Ulga podatkowa i inwestycyjna”

 Udzielono informacje nt. warunków korzystania z programów, omówiono  zasady korzystania z ulgi podatkowej przez podatników będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie zabrakło porad dotyczących aspektów technicznych i ekonomicznych w zakresie inwestycji  w OZE ze szczególnym uwzględnieniem branży rolniczej. Omówiono kwestię zmiany klimatu i środowiska. Szczegółowo przedstawiono zasady korzystania z programu „Czyste Powietrze” oraz  przypomniano mieszkańcom o obowiązującej ustawie antysmogowej.